Wsparło nas PFR! :)

Wsparło nas PFR! :)

Oświadczamy, że zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i) Regulaminu dopełniamy obowiązku umieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej.

Jednocześnie bardzo dziękujemy za udzieloną pomoc, bez niej nie udało by się nam przetrwać.